Mis on progesteroon ja miks on oluline mõõta emastel aretuskoertel enne paaritust/kunstlikku seemendust selle taset?

Mis on progesteroon?

Progesteroon on steroidhormoon, mida emane koer (erinevalt paljudest teistest loomaliikidest) hakkab tootma juba enne ovulatsiooni. Progesterooni mõõtmine õige paaritusaja määramiseks läheb teaduslikes uuringutes tagasi kaugele minevikku. Mugavaks teeb selle kasutamise asjaolu, et vereanalüüsi võtmine on koeralt lihtne ja kiire ning sõltuvalt laborist, kuhu analüüs viia, saab vastuse juba paari tunni jooksul. Seejuures on progesteroon hormoon, mille taset saab koera puhul mõõta nii veterinaarsetes-  kui ka humaanlaborites. Progesterooni tulemus on võimalik saada erinevates ühikutes, seega tasuks kindlasti tähelepanu pöörata, millistes ühikutes labor/loomakliinik) teile tulemuse teatab. Eestis on enam levinud ühik nmol/l, aga kasutatakse ka ng/ml.


Millal peab hakkama mõõtma progesterooni?

Keskmiselt hakatakse progesterooni mõõtma alates jooksuaja seitsmendast päevast. Innaaja alguseks loetakse tavaliselt päeva, kui märgatakse häbemest verist eritist. Sõltuvalt esmase mõõtmise tulemusest ja sellest, millised on edasised plaanid (loomulik paaritus/kunstlik seemendus side by side/jahutatud/külmutatud spermaga), saab määrata mitme päeva pärast võiks teha kordusmõõtmise. Samuti sõltub progesterooni testide intervall sellest, kui kaugel asub välja valitud isane koer. Üldjuhul on eesmärgiks tabada progesterooni tase vahemikus 18-30 nmol/l – keskmiselt loetakse seda koera ovuleerumise ajaks. Järgnev sõltub juba sellest, milline paaritusmeetod on valitud ja kus asub isane koer – konkreetse plaani edasise osas saab sõltuvalt taustainfost aidata kokku panna loomaarst.


Koerte planeeritud keisrilõige

Lisaks õige paaritusaja määramisele on progesterooni mõõtmine oluline ka tiinuse kestvuse monitoorimisel ja vajadusel keisrilõikuse operatsiooni planeerimisel. Tiinuse pikkus koeral on ovulatsioonist loetuna keskmiselt 63 +/- 2 päeva. Kui ovulatsiooniaeg on teadmata, võib normaalse tiinuse pikkus olla 58-74 päeva – see on väga pikk ajaline aken.

Kui kõik läheb plaanipäraselt, sünnib pesakond ovulatsioonipäevast loetuna kõige tõenäolisemalt 63ndal päeval. Alati on aga võimalus, et koer ei poegi ise ja tekib keisrilõikuse vajadus. Ööpäevaringselt pakuvad sellist abi vaid üksikud nn kiirabikliinikud suuremates linnades. Juhul kui olete mõõtnud progesterooni ja eeldatav poegimise tähtaeg on kitsamas raamistikus teada, võib teie kodukliiniku personal eelneval kokkuleppel olla võimeline vastu tulema ja keisrilõikuse valvet pakkuma (ehk siis vajadusel operatsiooniks ka väljaspool tööaega välja tulema). Kui progesterooni mõõdetud ei ole, on eeldatav poegimistähtaeg ajalises ulatuses liiga lai ja vajadusel saab pöörduda ainult 24/7 avatud kliinikutesse.

Autor: dr. Gredi Pikani

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *