Privaatsuspoliitika

Andmekaitseteatis 

Selles teatises selgitatakse, kuidas me kogume, kasutame ja kaitseme teie kohta käivaid andmeid, kellele me võime neid edastada ja millised on teie õigused. Teates kirjeldatakse ka meiega suhtlemise viise, näiteks meie veebisaidi kaudu, kliinikumides, sotsiaalmeedias või rakenduste kaudu.

Kui meil on vaja kasutada teie isikuandmeid mistahes viisil või eesmärgil, mida selles teatises ei kirjeldata, anname teile sellest teada. Võime andmekaitseteatist aeg-ajalt uuendada.

1.Kes me oleme? 

Andmekaitsealaste õigusaktide kohaselt on Tartu loomakliinik OÜ andmete vastutav töötleja.

Tartu loomakliinik OÜ on nimetanud ametisse andmekaitseametniku. Kui teil on selle teatise kohta küsimusi või soovite kasutada oma seadusest tulenevaid õigusi, võtke temaga ühendust e-posti teel info@tartuloomakliinik.ee.

Teised vastutavad töötlejad 

Kui kasutate meie veebisaite ja klõpsate välislinkidel või külastate meie sotsiaalmeedia lehekülgi, võivad teie isikuandmeid töödelda ka nende teenuste pakkujad — näiteks Meta (Facebook). Need veebisaidid koguvad teie kohta täiendavat teavet oma eesmärkidel, Tartu loomakliinik OÜ-st eraldi. Kui me kasutame nende kogutud andmeid, võib Tartu loomakliinik OÜ koos teise ettevõttega vastutada ka selle eest, kuidas ja milleks teie isikuandmeid kasutatakse, ning et need oleksid kaitstud.

2. Milliseid andmeid, kuidas ja miks me kogume? 

Enamik meie kogutavaid isikuandmeid tulevad otse teilt, kui tellite või kasutate meie teenuseid või võtate meiega ühendust. Tehnilised andmed tekivad siis, kui kasutate meie veebisaiti, rakendusi või muid veebiteenuseid.

Meie kogutavad andmed võivad sisaldada järgmist: 

 • kontaktandmed, nagu teie nimi ja aadress, sealhulgas e-posti ja sotsiaalmeedia konto andmed, kui võtate meiega sel viisil ühendust, ning asukoha andmed, kui me suuname teid kohalike teenuste juurde;
 • teie kasutatud või tellitud teenuste kohta käiv teave, klienditeeninduse andmed, nt komplimendid või kaebused, arvamused ja küsitluste vastused, kontaktivõtmise eelistused ning teave, mida meie töötajad võivad salvestada, kui osutavad teile või teie loomadele teenuseid. See võib tähendada ka teie poolt seoses mõne meie teenusega tehtud telefonikõnede salvestamist;
 • finantsteave, sealhulgas tehtud maksed, kontoandmed ja krediidiseisund;
 • teave selle kohta, kuidas te kasutate meie veebisaite ja veebiteenuseid, sealhulgas sotsiaalmeedia lehekülgi, samuti tehnilised tunnused, nagu küpsised (rohkem teavet on saadaval siin).

Me kogume neid andmeid selleks, et saaksime: 

 • pakkuda teenuseid, mida olete küsinud või kasutate, ja hallata nende eest tasumist vastavalt teiega sõlmitud lepingule;
 • täiustada teile ja teistele klientidele pakutavaid teenuseid, sealhulgas koguda teilt küsitluste abil tagasisidet, mis on meie õigustatud ärihuvi;
 • hallata oma veebipõhiseid ja muid teenuseid tõhusalt ja turvaliselt, kuna see on meie õigustatud ärihuvi ja seadusjärgne kohustus teie ees;
 • täita oma seadusest tulenevaid kohustusi kuritegude ennetamiseks või avastamiseks või avaliku huvi eesmärgil, sealhulgas loomade heaolu kaitsmiseks;
 • teie nõusolekul pakkuda teavet toodete ja teenuste kohta, mis võivad teile huvi pakkuda.

Kui te ei taha, et me kasutame mõningaid teie isikuandmeid, nt makseandmeid või kontaktandmeid, võib juhtuda, et me ei saa teile teenuseid pakkuda.

Üldjuhul me ei kogu „erikategooria“ andmeid, nt usutunnistust, seksuaalsust või tervist puudutavaid andmeid.

3. Kellele me teie isikuandmeid edastame? 

Lisaks teenusepakkujatele, keda me kasutame oma tegevuse toetamiseks, võime edastada teavet ka teistele eraldiseisvate organisatsioonidele, kes on samuti vastutavad töötlejad. Nendeks võivad olla:

 • Põllumajandus- ja Toiduamet
 • muud veterinaarspetsialistid, laboratooriumid ja loomatervishoiuteenuste pakkujad ning asutused, kui isikuandmeid ei saa anonüümseks muuta või kui need on muul põhjusel vajalikud;
 • kindlustusettevõtted ning muud kutse- ja õigusnõustajad;
 • võlgade sissenõudmisega tegelevad asutused;
 • õiguskaitseasutused, pettustega tegelevad asutused ja muud riigiasutused;
 • teie poolt heaks kiidetud ettevõtted (näiteks sotsiaalmeedialehed).

Kui meie äritegevuse mis tahes osa allhangitakse, müüakse või liidetakse teise ettevõttega ning juhul, kui see on seadusega lubatud, jagame teie andmeid uue teenusepakkujaga, et teenuste pakkumine teile jätkuks. Uued teenusepakkujad võivad kasutada teie isikuandmeid samal viisil, nagu on sätestatud selles teatises. Mõistagi teavitame teid igast sellisest muudatusest ja anname teile võimaluse loobuda teie andmete edastamisest uuele teenusepakkujale.

4. Andmete rahvusvaheline edastamine 

Tartu loomakliinik OÜ mõned äriprotsessid võivad toimuda väljaspool Eestit Me tagame teie andmete jätkuva kaitse vastavalt samadele standarditele, tehes järgmist:

 • Veendume, et andmekaitset reguleerivad asutused on kinnitanud riigi suutlikkust tagada piisav kaitsetase.
 • Veendume, et teie andmete ja õiguste kaitsmiseks on sõlmitud reguleeriva asutuse poolt heaks kiidetud lepingud.

Tartu loomakliinik OÜ kasutab hetkel teenusepakkujaid järgmistes riikides/piirkondades:

 • Ühendkuningriik (UK)
 • Euroopa Liit (EL) / Euroopa Majanduspiirkond (EMP)

5. Teie isikuandmete turve 

Oleme kasutusele võtnud spetsiaalsed turva- ja muud meetmed, mis aitavad kaitsta teie andmeid, piirata nende kättesaadavust või kasutamist ning tuvastada ja käsitleda võimalikke isikuandmete rikkumisi ja muid turvaohte.

Teie isikuandmetele pääsevad ligi ainult need töötajad, esindajad, töövõtjad ja teenusepakkujad, kellel on vaja oma töös neid andmeid teada. Nad töötlevad teie isikuandmeid ainult meie juhiste kohaselt ning teie andmete kaitsmise tagamiseks kehtivad nende isikute suhtes konfidentsiaalsuskohustus ja muud asjaomased lepingutingimused.

6. Andmete säilitamine 

Me säilitame teie andmeid nii kaua, kui see on mõistlikult vajalik nende eesmärkide täitmiseks, milleks me neid kogusime, sealhulgas õiguslike, regulatiivsete, maksu- või aruandlusnõuete täitmiseks.

7. Isikuandmetega seotud õigused  

Ühendkuningriigi ja ELi andmekaitsealaste õigusaktide kohaselt on teil teatud olulised õigused. Lühidalt on teil õigus:

 • nõuda teavet selle kohta, kuidas me teie andmeid kasutame;
 • nõuda oma isikuandmete koopiat;
 • nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist;
 • nõuda, et me ei teeks teie andmete põhjal automatiseeritud otsuseid (ärge muretsege, me ei tee seda);
 • nõuda oma isikuandmete kustutamist;
 • juhul, kui teilt on küsitud ja te olete andnud meile oma nõusoleku, võtta see nõusolek tagasi;
 • nõuda, et me lõpetaksime teie andmete või nende osa töötlemise;
 • nõuda, et me edastaksime teie isikuandmeid teisele teenusepakkujale.

Mõned neist õigustest võivad olla teatud tingimustel piiratud või nende suhtes võivad kehtida erandid.  Kui soovite oma õigusi kasutada või esitada kaebuse, täitke palun õiguste taotluse vorm või võtke meiega ühendust aadressil info@tartuloomakliinik.ee.

Kui me ei suuda kaebust rahuldada teie soovitud viisil, võite esitada kaebuse ka oma kohalikule EL-i reguleerivale asutusele.